Cena Miloslava Petruska za prezentaci

2015

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy za rok 2015 obdrželi studenti UK, kteří se sdružili ve Studentském hnutí za solidaritu. Cena jim byla udělena za vzdělávání české veřejnosti v aktuálních otázkách uprchlictví a migrace prostřednictvím přednášek, besed a vzdělávacích akcí. Svojí činností v uplynulém roce výrazným způsobem přispěli k šíření dobrého jména Univerzity Karlovy. „Úlohu univerzity vyjadřovat se ke společenské situaci a zasazovat se o uchovávání humanistické a demokratické tradice považujeme za velice důležitou a jako studenti cítíme zodpovědnost za hlas akademické obce, jenž rezonuje ve veřejném prostoru”, uvedl spoluzakladatel hnutí Jakub Múčka.

Cena byla předána na slavnostním shromáždění k 668. výročí založení Univerzity Karlovy dne 7. dubna 2016 v Karolinu.

2014

Potřetí byla Cena Miloslava Petruska za prezentaci udělena 7. dubna 2015 na slavnostním zasedání k výročí založení Univerzity Karovy. Cenu získal projekt Přírodovědci.cz a převzala ji Mgr. Alexandra Hroncová.

2013

Podruhé byla Cena Miloslava Petruska za prezentaci udělena 7. dubna 2014 – týmu z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, vedenému Denisou Kasl Kollmannovou.

1. ročník (2012)

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci udělila Univerzita Karlova poprvé 3. dubna 2013 – kolektivu pracovníků z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK, vedenému doc. RNDr. Rupertem Leitnerem.