Cena Miloslava Petruska za nejlepší studentský článek 2016

Ceny Miloslava Petruska za nejlepší studentský odborný článek ze sociologie v roce 2016 byly předány 19. října 2017 na podzimní sociologické konferenci v Olomouci.

Oceněni byli:

na 1. místě Jakub Mlynář

za text: Stroje, texty, sítě a jiné obrazy. Metaforický rozměr sociologie

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 51–71.

na 2. místě

Blanka Jirkovská za text: Panuje rovnováha mezi pracovním úsilím a odměnami u profesionálů v dlouhodobé péči?

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 115–131.

a

Alena Lochmannová za text: Vězeňský trh – hybridní barter a komoditní peníze v prostředí českých věznic. Acta FF ZČU, roč. 8, 2016, č. 1, s. 25–42.

 

Více informací o této ceně na stránkách České sociologické společnosti.