Bibliografie

 

Nově je zde umístěna ke stažení Kompletní bibliografie Miloslava Petruska

Publikace v roce 2014

(vyšlo posmrtně)

 • Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozůstalosti 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-7419-173-2
 • kapitoly v knize: Zdeněk R. Nešpor a kol.: Dějiny české sociologie. Praha: Academia 2014. ISBN 978-80-200-2355-1 [kap. I.4.1 (se Zdeňkem R. Nešporem), I.4.2., II.5.2 a IV.3.2]
 • Václav Havel – sentymentalny, nostalgiczny, ironiczny. Colloquia Communia, 2 (97), lipiec – grudzień 2014, s. 195-204.

Ohlasy

 • recenze na knížku Marx, marxismus a sociologie: Sociológia 47, 2015, č. 2, autor Juraj Halas
 • dtto: Studia Socjologiczno-Polityczne, 2015, č. 1, s. 120-123, autor Jaroslaw Kilias
 • dtto: Historická sociologie, 2016, č. 1, s. 168-169, autor Miroslav Paulíček

Publikace v roce 2013

(vyšlo posmrtně)

 • Kniha Společnost naší doby (s Janem Balonem) nyní v nakladatelství Academia jako E-kniha: http://www.academia.cz/spolecnost-nasi-doby-1.html
 • Stalinova verze marxismu a jeho „ortodoxní model”. Dějiny VKS(b) po pětasedmdesáti letech: kapitola z historické sociologie. Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy, 2013, č. 1, s. 33-54.
 • Lifestyle in the Age of Liquid Modernity or the Consciousness of Necessity – Life in a Society of Keen Senses. In: Helena Kubátová et al., Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Palacký University 2013, s. 35-39. ISBN 978-80-244-3450-6
 • Národní identita v globalizujícím se větě (Rizika a výzvy naivního multikulturalismu a militantního nacionalismu). In: Ř! Česká národní identita v současném umění. Katalog k výstavě v Galerii VŠUP, s. 45-51. Praha: VŠUP 2012 (ve skutečnosti 2013). /přetisk textu z roku 2006/
 • Mosca a Michels – “outsideři” politické sociologie? Politická formule a železný zákon oligarchie. Sociologický časopis, 2013, č. 1, s. 149-162; viz též http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/163-sociologicky-casopis-1-2013/3308
 • Zdeněk Nešpor a kol.: Slovník českých sociologů. Praha: Academia 2013. ISBN 978-80-200-2221-9. 469 stran; M. Petrusek je autorem 32 medailonů (jednou ve spolupráci se Z. R. Nešporem); viz též http://www.academia.cz/slovnik-ceskych-sociologu.html
 • Sociologija meždu prošlym i buduščim: tradicii i perspektivy. Věstnik Rossijskogo universitěta družby narodov, Serija Sociologija, 2013, No. 1, s. 7-15. [překlad textu z knížky Společnost a kultura, 2012; přel. N. P. Narbut]

Publikace v roce 2012

Knihy, kapitoly v knihách

 • Společnost a kultura. Sociologické úvahy a eseje. Uspořádal Jiří Fiala. Břeclav: Malovaný kraj, 2012. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, sv. 14. 190 stran. ISBN 978-80-904956-5-4; vyšlo posmrtně
 • Maria Ossowska 1896-1974. Pozoruhodná kapitola z dějin středoevropské sociologie morálky. In: Maria Ossowska, Měšťanská morálka. Praha: Academia 2012, s. 389-421. ISBN 978-80-7419-2053-6 (doslov)
 • Proč jsou intelektuálové na světě? In: Petr Hlaváček (ed.), Intelektuál ve veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, politika. Praha: Academia 2012, s. 69-78. ISBN 978-80-200-2083-3; přetištěno v: Vesmír, roč. 91, č. 12/2012, s. 740-744

Odborné články

 • Co dlužíme Václavu Havlovi? Sociologický časopis, roč. 48, 2012, č. 1, s. 153-158.
 • Václav Havel (1936-2011): Remarks on Havel´s “Lay Sociology”. Czech Sociological Review, vol. 48, No. 3, 2012, pp. 569-575.
 • Masaryk mezi svými sociologickými současníky (k 75. výročí úmrtí). Sociologický časopis, roč. 48, č. 4, 2012, s. 799-802.

Recenze

 • “Zlatá éra”, nebo jen “sladké intermezzo” české sociologie? Recenze na knihu Zdeňka R. Nešpora Republika sociologů: Zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce. Soudobé dějiny, č. 2/2012, s. 311-315.

Publicistické články a texty, eseje

 • Velká Fermatova věta, romská otázka a antinomie „sociologického rozumu”. Vesmír, roč. 91, č. 1/2012, s. 13-14.
 • O životě v časech postheroických. Vesmír, roč. 91, č. 2/2012, s. 76-77.
 • Projev Miloslava Petruska. In: Vzpomínkové shromáždění Univerzity Karlovy k uctění památky Václava Havla. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 19-21.
 • Opravdu všichni lžeme? Aneb O kultuře důvěry. Vesmír, roč. 91, č. 3/2012, s. 135-136.
 • Snaha sociologie býti exaktní vědou. Vesmír, roč. 91, č. 4/2012, s. 204-205.
 • Umění a životní styl ve společnosti zjitřených smyslů. Úvahy stárnoucího konzervativce. Kritika & kontext, roč. 16, č. 44, s. 10-15. ISSN 1335-1710
 • Nuda jako sociální fenomén aneb Opravdu se ubavíme k smrti? Vesmír, roč. 91, č. 6/2012, s. 330-331.
 • 75 let od úmrtí TGM. Vesmír, roč. 91, č. 9/2012, s. 480-481 (vyšlo posmrtně)

Ohlasy

Kniha roku 2012 (anket Lidových novin)

 • Michal Horáček: Miloslav Petrusek, Jan Balon – Společnost naší doby
 • Zdeněk R. Nešpor: Miloslav Petrusek – Společnost a kultura
 • recenze na soubor textů Společnost a kultura: iLiteratura.cz, 28. 11. 2012, autor Jan Lukavec

Publikace v roce 2011

Knihy a kapitoly v knihách

 • České sociální vědy v exilu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 291 stran, ISBN 978-80-7419-064-3
 • Společnost naší doby (s Janem Balonem). Praha: Academia. 155 stran. ISBN 978-80-200-1965-3
 • Dějiny sociologie. Praha: Grada. 236 stran. ISBN 978-80-247-3234-3. Spoluautoři: Jan Balon, Tomáš Holeček, Michal Kotík, Jan Maršálek, Miroslav Paulíček a Marta Svobodová.
 • Hesla v: Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011. Vědecká redakce: Josef Jančář, Jan Krist, Václav Soukup, Lubomír Tyllner a Zdeněk Uherek. 116 stran, ISBN 978-8087261-70-5

Odborné články

 • Intěllektualy i vlasť: Zametki sociologa o roli v „barchatnoj“ revoljucii v Čechoslovakii. Věstnik Rossijskogo univerzitěta družy narodov, serija Sociologija, 2011, č. 2, s. 44-55. ISSN 0869-8732
 • Zygmunt Bauman w rozwoju czeskiej socjologii. Kultura i społeczeństwo, roč. LIV, 2010, č. 4, s. 223-230. ISSN 0023-5172 (vyšlo v červnu 2011)
 • Návrat (sociologické) teorie do Čech? Východiska, stav, perspektivy. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 47, č. 5, s. 633-656.
 • Existencialismus a sociologie: Velké míjení a pozdní setkávání. Lidé města/Urban People, roč. 13, 2011, č. 3, s. 339-372. ISSN 1212-8112
 • Úvahy o dialektice v sociálních vědách. Teorie vědy, roč. XXXIII, 2011, č. 3, s. 387-414.  ISSN 1210-0250
 • Miloslav Petrusek o historické sociologii, dějinách a literatuře. Ptal se Jarosław Kilias. Historická sociologie, č. 2/2011, s. 115-120. ISSN 1804-0616

Zprávy

 • K dvojímu jubileu Jaroslava Klofáče (1921-1981). Sociologický časopis, roč. 47, 2011, č. 2, s. 391-393. ISSN 0038-0288

Publicistické články a texty

 • Děti Páně nejsou dětinové. Katolický týdeník – příloha Perspektivy, č. 1/2011, s. 1
 • Chrám, tvrz, ale i žumpa. Katolický týdeník – příloha Perspektivy, č. 32/2011
 • Politický skandál jako přirozená vlastnost demokracie aneb Démoni tvoří dějiny. Vesmír, roč. 90, č. 11/2011, s. 615-616.
 • Dobrá byrokracie jako „životní problém demokracie”? Vesmír, roč. 90, č. 12/2011, s. 680-681.
 • Největší z laických sociologů. Lidové noviny – Orientace (na téma Václav Havel), 23. 12. 2011, s. 30. Přetištěno v: Anna Freimanová (uspoř.), Příležitostný portrét Václava Havla. Praha: Knihovna Václava Havla 2013, s. 44-49.

Recenze

 • Dvakrát JLF. Josef Ludvík Fischer: Výbor z díla. Sv. I. a Sv. II. Filosofický časopis, vol. 59, č. 2, s. 280-286. ISSN 0015-1831
 • Konrad Paul Liessmann: Hodnota člověka. Filosoficko-politické eseje. Sociologický časopis, roč. 47, 2011, č. 2, s. 415-418. ISSN 0038-0288

Publikace v roce 2010

 • Aby neupadli v zapomnění. In: Adam Hradilek (ed.), Za vaši a naši svobodu. Praha: Torst a Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 18-25.
 • Zygmunt Bauman and Czech Sociology (1964-2010). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, ročník 46, 2010, č. 6, s. 1035-1045
 • Sociologické inspirace Clauda Lévi-Strausse. Sociológia, ročník 42, 2010, č. 4, s. 383-403.
 • Třetí kultura, lidská přirozenost a důsledky „sametové revoluce”. In: Libor Prudký (ed.), Tehdy a teď. Česká společnost po 20 letech. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 26-36. ISBN 978-80-7380-279-0 (Tamtéž anglická verze textu: The Third culture, human nature, and the impact of the „Velvet revolution”, s. 90-101.)
 • Albert Camus v Čechách. In: Marek Loužek (ed.), Albert Camus. Padesát let od úmrtí. Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, Ekonomika, právo, politika č. 82/2010, s. 73-82.
 • Prawda jako problem noetyczny i etyczny w myśli czeskiej (od Masaryka do Havla). SOFIA-časopis filozofů slovanských zemí (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego), č. 8/2008 [vyšlo v létě 2010], s. 15-23.
 • Nanebevzetí Pavlíka Morozova aneb Jak se konstruuje mučedník v totalitním režimu. Historická sociologie, 1/2010, s. 119-124. ISSN 1804-0616
 • Orwellův svět v roce 2009. Historická sociologie, 1/2010, s. 125-128. ISSN 1804-0616
 • Co bulwersuje czeskich socjologów na początku nowego wieku? In: Władysław Misiak (ed.), Co nurtuje uczonych? Dylematy i kondycja nauki polskiej. Warszawa: Difin, s. 41-57. ISBN 978-83-7641-307-5
 • Zygmunt Bauman: „tropika diskursu”, slovo o pop-kultuře a spotřební společnosti epochy „tekuté modernity”. Sociologický časopis, ročník 46, 2010, č. 5, s. 801-820. ISSN 0038-0288
 • Projev při příležitosti 20. výročí Fakulty sociálních věd UK. Aula, roč. 18, 2010, č. 4, s. 40-43. ISSN 1210-6658

Publikace v roce 2009

Knihy, kapitoly v knihách

 • Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy o.p.s. 189 stran. ISBN 978-80-87207-02-4
 • Od Pražského jara k Palachově oběti. Od srpna 1968 do ledna 1969. In: Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš a kol., Jan Palach ’69. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, Ústav pro studium totalitních režimů a TOGGA, s. 20-35. ISBN 978-80-7308-237-6
 • Vychováváme člověka vzdělaného, nebo informovaného? Současné vzdělávací systémy v čase postmodernity. In: S. Chocholová, M. Pánková a M. Steiner (eds.), Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře a vzdělávání. Praha: Academia, s. 686-699. ISBN 978-80-200-1700-0
 • Heslo „sociologie”. In: J. Malina a kol., Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. 3840-3847 (na vloženém CD). ISBN 978-80-7204-560-0
 • Heslo „sociologie – vývoj a současnost”. In: Bohumila Baštecká (ed.), Psychologická encyklopedie – aplikovaná psychologie. Praha: Portál, s. 368-375. ISBN 978-80-7367-470-0

Stati/články

 • „Čtyřicet let spolu i vedle sebe. Střípky paměti a útržky poznámek českého sociologa k česko-slovenským vztahům v sociologii. Sociológia, ročník 41, č. 1/2009, s. 29-38. ISSN 0049-1225
 • „Společnost jako sociální konstrukce a text. Teorie vědy XXX/3-4 2008 (vyšlo v roce 2009), s. 5-54. ISSN 1210-0250
 • „Od víry ve společnost bez trestů ke společnosti altruistické a nezištné lásky (Na okraj Sorokinovy Krise našeho věku). In: Aktéři, systémy, rizika. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2006, Studia Sociologica XV (vročení v tiráži 2009), s. 9-25. ISSN 0567-8293
 • Od Třetího Říma ke „konci dějin“. Ruská filosofie dějin na pomezí sociálních věd a literatury. Historická sociologie, roč. 1, č. 1, s. 29-43. ISSN 1804-0616
 • Jak znal Masaryk své sociologické současníky? Masarykův sborník XIV, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, s. 333-376. ISSN 1801-6286; ISBN (978-)80-86495-55-2 (spoluautor Nikolaj Narbut)
 • Émile Durkheim v české sociologii. In: Z. kusá a M. Tížik (eds.), Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela. Bratislava: Sociologický ústav SAV, s. 35-55. ISBN 978-80-85544-58-9
 • Konec dějin nebo konec dějepisectví? In: J. Kohnová (ed.), Dějepis a občanská společnost – Sborník přednášek, XXI. letní škola historie. Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s. 9-18. ISBN 978-80-7290-401-3

Recenze

 • Joanna Derdowska: Praskie przemiany: Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi. Sociologický časopis, vol. 45, č. 2, s. 438-440. ISSN 0038-0288
 • Jonathan Littell: Laskavé bohyně. Historická sociologie, roč. 1, č. 1, s. 131-133. ISSN 1804-0616

Zprávy

 • Zdeněk Strmiska – můj učitel a přítel blízký i vzdálený. Sociologický časopis, vol. 45, č. 2, s. 423-426. ISSN 0038-0288
 • Zapomenutí a opomíjení. Dvacet let od úmrtí profesora Vojtěcha Tlustého. Sociologický časopis, vol. 45, č. 5, s. 1077-1080. ISSN 0038-0288

Publicistické články a texty

 • Obrazy odvanutého času. In: Miroslav Hucek – Retrospektiva *75. Praha: Agentura A 2009.
 • Kritik evropské iluze. Zemřel Claude Lévi-Strauss, spolutvůrce duchovního klimatu dvacátého století. Respekt, č. 46, s. 62-63
 • Cožpak jsem strážcem bratra svého? Myšlenky, s nimiž usíná stárnoucí profesor sociologie. Katolický týdeník – příloha Perspektivy, č. 48
 • Otevřeně a bez skrupulí. Osobní vzpomínání na to, co bylo na „normalizované filozofické fakultě“ a poté… Forum. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, č. 3/09, s. 24-27