Ocenění

Cena Miloslava Petruska za nejlepší studentský odborný článek ze sociologie

Ceny za rok 2016 byly předány 19. října 2017 na podzimní sociologické konferenci v Olomouci. Oceněni byli:

na 1. místě Jakub Mlynář

za text: Stroje, texty, sítě a jiné obrazy. Metaforický rozměr sociologie

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 51–71.

na 2. místě

Blanka Jirkovská za text: Panuje rovnováha mezi pracovním úsilím a odměnami u profesionálů v dlouhodobé péči?

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 115–131.

a

Alena Lochmannová za text: Vězeňský trh – hybridní barter a komoditní peníze v prostředí českých věznic. Acta FF ZČU, roč. 8, 2016, č. 1, s. 25–42.

Více informací o této ceně na stránkách České sociologické společnosti.

Cena Miloslava Petruska za prezentaci UK

Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy je každoročně udělována za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu UK širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Vítěz získává finanční odměnu.

2016

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy za rok 2016 obdrželi 6. dubna 2017 na slavnostním zasedání UK zástupci studentské části Akademického senátu UK a zástupci studentských spolků UK za organizaci akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově a zástupci řešitelského týmu projektu věnující se záchraně a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze.

Akce na Albertově byla koncipována jako celodenní festival k uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii. Cílem akce bylo ukázat, že mladé generaci a členům akademických obcí vysokých škol v ČR záleží na stavu veřejných záležitostí v ČR i ve světě na demokratických principech, lidské důstojnosti a svobodě.

V rámci akce na záchranu a zpřístupnění rotundy sv. Václava se podařilo unikátním způsobem propojit umělce, archeology, historiky, teology i další vědce. Projekt si během svého trvání získal výrazný mediální zájem, organizátorům se navíc podařilo přesvědčit širokou veřejnost, aby na renovaci této v mnoha ohledech unikátní památky finančně přispěla.

2015

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy za rok 2015 obdrželi studenti UK, kteří se sdružili ve Studentském hnutí za solidaritu. Cena jim byla udělena za vzdělávání české veřejnosti v aktuálních otázkách uprchlictví a migrace prostřednictvím přednášek, besed a vzdělávacích akcí. Svojí činností v uplynulém roce výrazným způsobem přispěli k šíření dobrého jména Univerzity Karlovy. „Úlohu univerzity vyjadřovat se ke společenské situaci a zasazovat se o uchovávání humanistické a demokratické tradice považujeme za velice důležitou a jako studenti cítíme zodpovědnost za hlas akademické obce, jenž rezonuje ve veřejném prostoru”, uvedl spoluzakladatel hnutí Jakub Múčka.

Cena byla předána na slavnostním shromáždění k 668. výročí založení Univerzity Karlovy dne 7. dubna 2016 v Karolinu.

2014

Potřetí byla Cena Miloslava Petruska za prezentaci udělena 7. dubna 2015 na slavnostním zasedání k výročí založení Univerzity Karovy. Cenu získal projekt Přírodovědci.cz a převzala ji Mgr. Alexandra Hroncová.

2013

Podruhé byla Cena Miloslava Petruska za prezentaci udělena 7. dubna 2014 – týmu z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, vedenému Denisou Kasl Kollmannovou.

1. ročník (2012)

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci udělila Univerzita Karlova poprvé 3. dubna 2013 – kolektivu pracovníků z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK, vedenému doc. RNDr. Rupertem Leitnerem.