Nekrology
Nekrology z médií a bilancující články PDF Tisk Email

Jan Balon: Miloslav Petrusek (15. 10. 1936 - 19. 8. 2012). Český časopis historický, 111/2013, č. 2, s. 455-457. Za nekrologem přetištěn ve zkrácené podobě text M. Petruska Konec dějin nebo konec dějepisectví?, s poznámkou Jiřího Peška (s. 458-465)

Petr Gába: Dvojí ztráta české sociologie: Miloslav Petrusek a Jiří Musil. HISTORICA. Revue pro historii a příbuzné vědy, 2013, č. 1, s. 127-128.

Helena Kubátová: Petruskova esejistika. Historická sociologie, 2013, č. 1, s. 103-104.

Miloslav Paulíček: Kulturní odkaz Miloslava Petruska. Historická sociologie, 2013, č. 1, s. 105-106.

Katarzyna M. Cwynar: Wspomnienie o Profesorze Miloslavie Petrusku. SOFIA, 2012, č. 12, s. 341-351. Přetištěno v: Colloquia Communia, 2 (97), lipiec - grudzień 2014, s. 205-213.

Martin Rychlík, Václav Soukup, Barbora Půtová: Trojí rozloučení s Miloslavem Petruskem. Culturologia, 2012, č. 2, s. 77.

Jaroslaw Kilias: Miloslav Petrusek (1936-2012). Historická sociologie, 2012, č. 1-2, s. 146-147.

N. P. Narbut: Pamjati kollegi. Něskolko slov o Miloslave Petruseke. Věstnik Rossijskogo universitěta družby narodov, Serija Sociologija, 2013, No. 1, s. 5-6.

N. P. Narbut a J. Šubrt: „Obščestva pozdněgo vremeni" v perspektive sociologičeskogo analiza Miloslava Petruseka. Věstnik Rossijskogo universitěta družby narodov, Serija Sociologija, 2013, No. 1, s. 16-27.

Marek Skovajsa: The Janáček of Czech Sociology: Miloslav Petrusek. Czech Sociological Review, č. 6/2012, s. 1174-1183

Josef Jančář: Za Miloslavem Petruskem. Národopisná revue, č. 3/2012, s. 222.

Zdeněk R. Nešpor: Zemřel Miloslav Petrusek. Lidé města, č. 3/2012, s. 563-566.

N. P. Narbut: Pamjati učenogo. Miloslav Petrusek (1936-2012). Sociologija - Věstnik RUDN, 2012, No. 4, s. 5.

Michal Kubát - Politologický časopis, č. 3/2012, s. 295.

Silva a Petr Machleidtovi: Vzpomínky na profesora Miloslava Petruska. Filosofický časopis, č. 5/2012, s. 791-794.

Jan Gogola: Zemřel Miloslav Petrusek... Magazín Zlín, 11/2012, s. 30; viz dokument níže.

Nekrology Vladimíra Krivého a Martina Bútory - Sociológia, roč. 44, 2012, č. 5, s. 638-648 (http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&part=list_articles&journal_issue_no=11112858)

Josef Alan: Prof. Milan Petrusek (v mém životě). BIOGRAF č. 56, s. 3-6; www.biograf.org

Miroslav Novák: Mé vzpomínky na profesora Miloslava Petruska (15.10.1936 - 19.8.2012), spoluzakladatele FSV UK a jejího druhého děkana. Acta Politologica, 2012, vol. 4, No. 2, s. 211-215. http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00220.pdf

Martin C. Putna: Múza sociologova - Lidové noviny, 5. září 2012 - http://www.lidovky.cz/putna-muza-sociologova-0vo-/ln_nazory.asp?c=A120908_075619_ln_nazory_mc; viz též dokument níže.

Jiří Špaček: Loučení s Petruskem: byl to profesor obnovitel, zaznělo (29. srpna 2012) - http://www.lidovky.cz/louceni-s-petruskem-byl-to-bytostny-intelektual-zaznelo-pzr-/lide.asp?c=A120829_145707_lide_glu

Vzpomínka Matěje Stropnického: Když přednáší Petrusek - Právo / Salon 30. srpna 2012, též Novinky.cz: http://www.novinky.cz/kultura/salon/277706-vzpominka-mateje-stropnickeho-kdyz-prednasi-petrusek.html

Jiří Müller: Za profesorem Miloslavem Petruskem na Moravu - webová stránka Vzdělávací nadace Jana Husa: http://www.vnjh.cz/aktuality?tx_ttnews%5Btt_news%5D=54

Miroslav Paulíček: Petruskův sociologický copyrigh - A2, č. 18/2012: http://www.advojka.cz/archiv/2012/18/petruskuv-sociologicky-copyright

Hana Červinková: Miloslav (Milan) Petrusek (1936 - 2012) - August 29th, 2012 :

http://www.deliberatelyconsidered.com/2012/08/miloslav-milan-petrusek-1936-2012/; také v: Czech Sociological Review, č. 6/2012, s. 1171-1174

Jiřina Šiklová: Petruskův Obzor - 27. srpna 2012 - Respekt, viz též dokument níže

http://respekt.ihned.cz/c1-57168220-petruskuv-obzor

Sociologické „svetlo duše“ - 24. 8. 2012 - SME.sk : http://kultura.sme.sk/c/6508572/sociologicke-svetlo-duse.html

Michael Lapčík: Poslední pozdrav z cest na Slovácko - Slovácký deník 24. 8. 2012, viz dokument níže

Marcela Pecháčková: Necky a sociolog - Pátek Lidových novin, 24. 8. 2012, viz dokument níže

Michal Komárek: Znechucení není program - Literární noviny 34/2012 (23. 8.), viz dokument níže

Miloslav Petrusek: Profesor, který mohl být prezidentem - 22. 8. 2012 - Česká pozice.cz : http://www.ceskapozice.cz/magazin/special-report/miloslav-petrusek-profesor-ktery-mohl-byt-prezidentem

Prof. Miloslav Petrusek odešel: poslední pocta a poděkování učiteli… - 22. 8. 2012 - FF UK : http://sociologie.ff.cuni.cz/index.php/cs/component/content/article/33-dulezite/986-prof-miloslav-petrusek-odeel-posledni-pocta-a-podkovani-uiteli

Zemřel prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., přední český sociolog - 22. 8. 2012 - SOÚ ČR : http://www.soc.cas.cz/articles/cz/13/6491/Zemrel-prof.-PhDr.-Miloslav-Petrusek-CSc.html

též v: Sociologický časopis, č. 4/2012, s. 608-611

Jan Jandourek: Petruskova přednáška - to bývala událost. MF DNES, 21. 8. 2012

Přednáška sociologa Miloslava Petruska, to bývala událost - 22. 8. 2012 - iDnes.cz : http://zpravy.idnes.cz/prednaska-sociologa-miloslava-petruska-to-byvala-udalost-p3o-/kavarna.aspx?c=A120822_092431_kavarna_chu

Jan Maršálek: Petruskův boj proti zhloupnutí - Hospodářské noviny, 22. 8. 2012: http://hn.ihned.cz/index.php?p=500000_d&&article[id]=57119660, viz též dokument níže

Petr Kamberský: Konec strhujícího chrapláku - Lidové noviny, 21. 8. 2012, s. 9

Ida Kaiserová: V poklidném hovoru o ničem -  Lidové noviny, 21. 8. 2012, s. 9

Jiřina Šiklová: Milan byl jedním z nejvzdělanějších sociologů - Lidové noviny, 21. 8. 2012, s. 9: http://www.cuni.cz/IFORUM-13324.html

Vstupte! s prof. Miloslavem Petruskem - 21. 8. 2012 - ČR Leonardo : http://www.rozhlas.cz/leonardo/vstupte/_zprava/vstupte-s-prof-miloslavem-petruskem--1100065

Uměl nás nadchnout pro věc, želí studenti ztráty oblíbeného profesora Petruska - 21. 8. 2012 - iForum : http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13330.html

Odešel vědec, který miloval Slovácko... http://zlin.idnes.cz/zemrel-miloslav-petrusek-0yu-/zlin-zpravy.aspx?c=A120821_1819037_zlin-zpravy_stk

Martin Hájek: Odešel nestor české sociologie s neobyčejným darem řeči. Lidovky.cz, 20. 8. 2012

Martin Potůček: Hommage člověku a sociologovi, Miloslavu Petruskovi - 20. 8. 2012   blog.aktualne.cz: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php?itemid=17275

Zemřel významný český sociolog Miloslav Petrusek - 20. 8. 2012 - ČT1 : http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/192639-zemrel-vyznamny-cesky-sociolog-miloslav-petrusek/

Zemřel prof. Miloslav Petrusek - 20. 8. 2012 - ČRO Leonardo : http://www.rozhlas.cz/leonardo/veda/_zprava/zemrel-prof-miloslav-petrusek--1099906

Profesor Petrusek: Originální myslitel a kritik doby - 20. 8. 2012 - Radio.Wave : http://www.rozhlas.cz/radiowave/publicistika/_zprava/profesor-petrusek-originalni-myslitel-a-kritik-doby--1100118

Ve věku 75 let zemřel přední český sociolog Miloslav Petrusek - 20. 8. 2012 - Český rozhlas : http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/ve-veku-75-let-zemrel-predni-cesky-sociolog-miloslav-petrusek--1099832?

Zemřel přední sociolog a oblíbený profesor Petrusek - 20. srpna 2012 - Lidovky.cz : http://www.lidovky.cz/zemrel-predni-cesky-sociolog-a-oblibeny-profesor-miloslav-petrusek-118-/lide.asp?c=A120820_100844_lide_mev