Cena Miloslava Petruska za prezentaci UK za rok 2016

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy za rok 2016 obdrželi 6. dubna 2017 na slavnostním zasedání UK zástupci studentské části Akademického senátu UK a zástupci studentských spolků UK za organizaci akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově a zástupci řešitelského týmu projektu věnující se záchraně a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze.

Akce na Albertově byla koncipována jako celodenní festival k uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii. Cílem akce bylo ukázat, že mladé generaci a členům akademických obcí vysokých škol v ČR záleží na stavu veřejných záležitostí v ČR i ve světě na demokratických principech, lidské důstojnosti a svobodě.

V rámci akce na záchranu a zpřístupnění rotundy sv. Václava se podařilo unikátním způsobem propojit umělce, archeology, historiky, teology i další vědce. Projekt si během svého trvání získal výrazný mediální zájem, organizátorům se navíc podařilo přesvědčit širokou veřejnost, aby na renovaci této v mnoha ohledech unikátní památky finančně přispěla.

Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy je každoročně udělována za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu UK širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Vítěz získává finanční odměnu.